foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

JAK DZIŚ ODDYCHAMY

SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA MIEJSKA

mLEGITYMACJA

Ze Świata Sportu

30 maj 2023

Najważniejsze, zawsze aktualne wiadomości portalu Sport.pl Gazeta.pl

..:: REGULAMIN ::..
..:: KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH ::..

 

1. UCZNIOWIE WCHODZĄ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ TYLKO Z OPIEKUNEM.

2. UCZNIOWIE MOGĄ WYCHODZIĆ Z SALI GIMNASTYCZNEJ ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA.

3. UCZNIOWIE WCHODZĄ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ W OBUWIU ZMIENNYM.

4. NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA, PICIA ORAZ INNYCH RZECZY NIE ZWIĄZANYCH Z PROFILEM ZAJĘĆ.

5. UCZEŃ PRZYGOTOWANY DO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POWINIEN POSIADAĆ CZYSTY STRÓJ SPORTOWY (BIAŁA KOSZULKA, SPODENKI GIMNASTYCZNE LUB SPODNIE OD DRESU, CZYSTE BIAŁE SKARPETY).

6. UCZNIOWI ZABRANIA SIĘ ĆWICZYĆ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z GUMĄ DO ŻUCIA.

7. UCZNIOWIE PRZED ZAJĘCIAMI ZOBOWIĄZANI SĄ ZDJĄĆ ZEGARKI, ŁAŃCUSZKI, KOLCZYKI I INNE OZDOBY MOGĄCE STANOWIĆ ZAGRŻENIE DLA ZDROWIA ĆWICZĄCYCH.

8. CENNE RZECZY UCZNIOWIE MOGĄ PRZEKAZAĆ PRZED ZAJĘCIAMI NAUCZYCIELOWI PROWADZĄCEMU.

9. UCZEŃ ZWOLNIONY CZASOWO Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB NIE POSIADAJĄCY STROJU GIMNASTYCZNEGO, PO ZGŁOSZENIU TEGO FAKTU U NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEBYWANIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM (ŁAWECZKA GIMNASTYCZNA). NA PISEMNĄ PROŚBĘ RODZICÓW UCZEŃ MOŻE PRZEBYWAĆ NA ŚWIETLICY LUB W DOMU.

10. UCZEŃ NIE ĆWICZĄCY NIE MOŻE KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ.

11. KLASA WCHODZĄCA DO SZATNI ZOBOWIĄZANA JEST DO SPRAWDZENIA STANU SZATNI, WSZELKI USTERKI NALEŻY ZGŁOSIĆ NAUCZYCIELOWI PRZED ZAJĘCIAMI.

12. KLASA MAJĄCA LEKCJĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST ODPOWIEDZIALNA ZA KLUCZ DO SWOJEJ SZATNI, W RAZIE JEGO ZGUBIENIA PONOSI KOSZTY DOROBIENIA NOWEGO KLUCZA.

13. UCZNIOWIE ZŁAPANI NA NISZCZENIU SPRZĘTU SPORTOWEGO, MALOWANIU PO ŚCIANACH W SZATNI BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTY NAPRAWY DOKONANYCH ZNISZCZEŃ.

14. UCZNIOWIE STWARZAJĄCY SWOIM ZACHOWANIEM ZAGROŻENIE DLA INNYCH ĆWICZĄCYCH LUB WYRAŻAJĄCY SIĘ WULGARNIE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ DALEJ W ZAJĘCIACH.

15. NA SEGMENCIE SPORTOWYM MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE MAJĄCY LEKCJĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

16. UCZEŃ MA PRAWO DO RZETELNYCH, RÓŻNORODNYCH ĆWICZEŃ ZGODNYCH Z PROGRAMEM I JEGO MOŻLIWOŚCIAMI.

17. UCZEŃ MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z WSZELKIEGO SPRZĘTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

18. UCZEŃ MA PRAWO DO KORZYSTANIA PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH Z NATRYSKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZATNI PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TEGO FAKTU NAUCZYCIELOWI.

19. WSZELKIE PROBLEMY POWSTAŁE PRZED ORAZ W TRAKCIE TRWANIA LEKCJI NALEŻY ZGŁOSIĆ NAUCZYCIELOWI PROWADZĄCEMU LEKCJĘ.

20. NA PRZERWACH MIĘDZY LEKCJAMI NALEŻY ZACHOWAĆ ŁAD I PORZĄDEK.
 
Z poważaniem
Nauczyciele wychowania fizycznego

CERTYFIKATY

  • logo_klubu_szkol.jpg .jpg
  • logo_sspspz_200x90.jpg
  • logo_wf_z_klasa.jpg
  • pewniak_pion_90.png
  • szkola-bez-przemocy.jpg
  • szkola-z-klasa.gif
  • szkolawchmurze_microsoft_logotype.jpg
  • szkola_dobrze_wychowana.jpg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE