ZOBACZ ZA CO MOŻESZ BYĆ OCENIANY

 

Wymagania zaliczeniowe klasa IV - SP

Semestr I

˘ Indeks Sprawności Fizycznej
˘ LA - bieg 800 metrów
˘ LA - bieg 60 metrów
˘ Gimnastyka - przewrót w przód i w tył z przysiadu do przysiadu
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy (kozłowanie, podania i chwyty, rzut na bramkę)
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy (kozłowanie, podania i chwyty, rzut do kosza po zatrzymaniu)


Semestr II

˘ P.S. (odbicia sposobem górnym i dolnym)
˘ Gimnastyka - skok rozkroczny przez kozła
˘ LA - Skok w dal
˘ LA - Rzut piłeczką palantową
˘ LA - bieg ciągły


Wymagania zaliczeniowe klasa V - SP

Semestr I

˘ Indeks sprawności fizycznej
˘ LA - bieg 60m
˘ LA - bieg 800m / 1000m
˘ Gimnastyka - układ (przewrót w przód, obrót o 180°, przewrót w tył do rozkroku)
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy (kozłowanie, podanie, zwód i rzut z biegu)
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy (kozłowanie, zatrzymanie, rzut po kozłowaniu)


Semestr II

˘ P.S. Odbicia sposobem górnym i dolnym
˘ P.S. Zagrywka
˘ Gimnastyka - skok zawrotny przez skrzynię
˘ LA - skok w dal
˘ LA - rzut piłeczką palantową
˘ LA - skok wzwyż (technika nożycowa)

 


Wymagania zaliczeniowe klasa VI - SP

Semestr I

˘ Indeks sprawności fizycznej
˘ LA - bieg 100m
˘ LA - bieg 800m/ 1000m
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy (długie podanie, kozłowanie, zwód pojedynczy i rzut z wyskoku na bramkę)
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy (zatrzymanie, podanie, rzut po kozłowaniu)
˘ Gimnastyka - piramidy dwójkowe
˘ Test z przepisów (gry zespołowe)


Semestr II

˘ Gimnastyka - wymyk na drążku
˘ Gimnastyka - stanie na rękach
˘ Gimnastyka - skok kuczny przez skrzynię
˘ P.S. Odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka górna (tenisowa)
˘ LA - skok w dal
˘ LA - rzut piłeczką palantową
˘ LA - skok wzwyż (konkurs skoków)


Wymagania zaliczeniowe klasa I - Gimnazjum

I semestr:

˘ Indeks sprawności fizycznej
˘ LA - bieg 100m
˘ LA - bieg 800m\1000m
˘ LA - skok wzwyż
˘ Gimnastyka - układ (łączone przewroty)
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy
˘ Przepisy gry P.R. i P.K


II semestr:

˘ P.S. Odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka górna (tenisowa)
˘ Gimnastyka - skok odwrotny przez skrzynię
˘ LA - skok w dal
˘ LA - pchnięcie kulą
˘ Rozgrzewka
˘ Przepisy gry P.S. i P.N.


Wymagania zaliczeniowe klasa II - Gimnazjum

Semestr I

˘ Indeks sprawności fizycznej
˘ LA - bieg 100m
˘ LA - bieg 800/1000m
˘ Gimnastyka - układ (stanie na rękach i głowie)
˘ Gimnastyka - wymyk na drążku
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy
˘ Przepisy gry P.R. i P. K.


Semestr II

˘ P.S. zagrywka górna (tenisowa) po prostej i po skosie
˘ Gimnastyka - skok kuczny przez skrzynię
˘ LA - skok w dal
˘ LA - pchnięcie kulą
˘ Rozgrzewka z przyborami
˘ Przepisy gry P.S. i P.N.


Wymagania zaliczeniowe klasa III - Gimnazjum

Semestr I

˘ Indeks sprawności fizycznej
˘ LA - bieg 100m
˘ LA - bieg 800/1000m
˘ Gimnastyka - piramidy
˘ P.R. Techniczny tor sprawnościowy
˘ P.K. Techniczny tor sprawnościowy
˘ Sędziowanie


Semestr II

˘ P.S. atak
˘ Gimnastyka - układ dowolny (3 elementy statyczne + 3 dynamiczne)
˘ LA - skok w dal
˘ LA - pchnięcie kulą
˘ Rozgrzewka w parach
˘ Sędziowanie