ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - "SKS"

 


mgr Aleksandra Peczyńska - ...... (SP, Gim)
mgr Krzysztof Ślęzak -  ...... (SP, Gim)


            


Godziny zajęć i treść ustalane na bieżąco (szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń).