NAUCZYCIELE WF

 

Jesteśmy osobami, których główną pasją jest sport. Staramy się to pasją "zarazić" wszystkich uczniów naszej szkoły i zachęcić ich do jak najaktywniejszego udziały w kulturze fizycznej. Poprzez prowadzone zajęcia pozalekcyjne zachęcamy ich do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz dalszego poszerzania swych umiejętności w klubach sportowych. Sami staramy się dawać dobry przykład często startując wraz z młodzieżą w różnego rodzaju imprezach rekreacyjnych i sportowych.

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 16 oraz w Gimnazjum nr 5 nauczycielami wychowania fizycznego są: Pani Aleksandra Peczyńska oraz Pan Krzysztof Ślęzak.


 nauczyciele

 


  

nauczyciele wf

Kadra nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 1
w roku szkolnym 2008/2009.
Od lewej: mgr Aleksandra Peczyńska, mgr Krzysztof Ślęzak, mgr Dorota Mikłasz, mgr Zofia Nowok.

i jeszcze jedno zdjęcie


nauczyciele wf

 


 

kadra nauczycieli wychowania fizycznego

Kadra nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 1
w roku szkolnym 2006/2007.
W skrzyni, od lewej: mgr Dorota Mikłasz, mgr Krzysztof Ślęzak, mgr Aleksandra Peczyńska,
mgr Radosław Rabus.nauczyciele wfnauczyciele wf

 Kadra wf-istów w roku szkolnym 2003/2004.