sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

 

13 WRZEŚNIA 2018 – ZEBRANIA Z RODZICAMI 

24 PAŹDZIERNIKA 2018 – KONSULTACJE Z RODZICAMI GODZ. 

05 GRUDNIA 2018 – ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia) 17.00- 18.30

20 MARCA 2019 – KONSULTACJE Z RODZICAMI 

08 MAJA 2019 - ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia) 17.00- 18.30


KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 16:30 – 18:00

ZEBRANIA OD GODZ.  17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2021/2022

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

 

08-09 WRZEŚNIA 2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI 
 
27 PAŹDZIERNIKA 2021 – KONSULTACJE Z RODZICAMI
 
08 GRUDNIA 2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI + KONSULTACJE (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia)
 
19 STYCZEŃ 2022 - ZEBRANIA Z RODZICAMI - PODSUMOWANIE SEMESTRU
 
23 MARCA 2022 – KONSULTACJE Z RODZICAMI
 
18 MAJA 2022 - ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia)


KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 16:30 – 18:00

ZEBRANIA wg HARMONOGRAMU