sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

 

13 WRZEŚNIA 2018 – ZEBRANIA Z RODZICAMI 

24 PAŹDZIERNIKA 2018 – KONSULTACJE Z RODZICAMI GODZ. 

05 GRUDNIA 2018 – ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia) 17.00- 18.30

20 MARCA 2019 – KONSULTACJE Z RODZICAMI 

08 MAJA 2019 - ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia) 17.00- 18.30


KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 16:30 – 18:00

ZEBRANIA OD GODZ.  17.00