sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Sześciolatki gotowe do szkoły.....

Sześciolatki gotowe do szkoły...

”Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją jako sześciolatki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki,
czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie, w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do szkoły poszli jako siedmiolatki"


Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nad-chodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześcioletnich dzieci do szkoły. Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i rozwoju dziecka:  rozważenie czy rozpocznie ono naukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na kolejny rok w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Chcę Państwu dostarczyć jak najwięcej informacji ułatwiających podjęcie  decyzji, która będzie najkorzystniejsza dla Waszego dziecka. W tym celu rozpoczęłam szeroką kampanię informacyjną, której szczegóły  znajdziecie Państwo na stronie www.men.gov.pl/mam6lat.
Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół podstawowych. Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez  dzieci podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze wyniki  niż ich siedmioletni koledzy. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni takiej okazji. Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju. Jeśli Państwa dziecko pójdzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji. Warto także podkreślić wpływ wcześniejszego rozpoczynania nauki w szkole na umiejętność czytania i pisania. W tym wieku ważna jest ciągłość i stabilność metod uczenia się. Jak alarmują eksperci, dotychczasowy system, w którym dzieci  rozpoczynające naukę pisania i czytania w przedszkolu, po roku  musiały gwałtownie przestawić się na metody pracy innego nauczyciela, może być przyczyną  późniejszych niepowodzeń edukacyjnych. To właśnie zapewnienie dziecku płynności uczenia się czytania i pisania było jedną z najważniejszych przesłanek wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego.

 

 

Szanowni Państwo,
jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszkolu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce iść do szkoły,  dajcie mu Państwo szansę na szybszy rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcam Państwa do podjęcia przez Wasze dziecko nauki w szkole w wieku sześciu lat, szczególnie w przypadku, gdy obchodzi szóste urodziny przed wrześniem 2013 roku. Pozwólcie Waszemu dziecku pójść o krok dalej…

minister edukacji narodowej

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599