sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2021/2022

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

 

08-09 WRZEŚNIA 2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI 
 
27 PAŹDZIERNIKA 2021 – KONSULTACJE Z RODZICAMI
 
08 GRUDNIA 2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI + KONSULTACJE (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia)
 
19 STYCZEŃ 2022 - ZEBRANIA Z RODZICAMI - PODSUMOWANIE SEMESTRU
 
23 MARCA 2022 – KONSULTACJE Z RODZICAMI
 
18 MAJA 2022 - ZEBRANIA + KONSULTACJE Z RODZICAMI (przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach śródrocznych dla ucznia)


KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 16:30 – 18:00

ZEBRANIA wg HARMONOGRAMU