sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przewodnicząca - Karina Kulik
z-ca - Tomasz Czeszejko- Sochacki
skarbnik - Barbara Tywoniuk- Lubecka

sekretarz - Joanna Pełka

 

SKŁADKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 WYNOSI:

Rodzice pisemnie deklarują kwotę, którą wpłacą na konto Rady Rodziców

Wpłat dokonujemy na konto bankowe

nr konta- 89 1050 1214 1000 0024 0312 6655

na przelewie należy napisać imię, nazwisko oraz klasę/grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.