sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

XI MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL ZDROWIA

XI MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL ZDROWIA

W dniu 02.12 w naszej szkole odbył się XI Międzyszkolny Festiwal Zdrowia pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Katowicach oraz firmy internetowej  „MMJ” z Siemianowic Śląskich. Tematem tegorocznego festiwalu był „Wirtualny świat”. Szkoły reprezentowane były przez drużyny 3-osobowe, udział wzięły: SP nr1, SP nr 5, SP nr 13 i SP nr 16.  W trakcie konkursu zadania były zróżnicowane. Drużyny przyjechały z przygotowanymi dwoma zadaniami: prezentacją multimedialną nt : „Pozytywny świat wirtualny” oraz  prezentacja nt wybranej gry komputerowej  dostosowanej do wieku ze zwróceniem uwagi na jej zalety. W trakcie konkursu nastąpiła prezentacja przygotowanych zadań. Dodatkowo odbył się konkurs wiedzy m.in. na temat Internetu, portali społecznościowych, praw autorskich. Kolejnym zadaniem było wykonanie plakatu przedstawiającego „Co mogę, a czego nie mogę na portalach społecznościowych”. Ostatnie zadanie to rozpoznanie znaków PEGI i krótkie ich omówienie.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Cieszy fakt, że uczniowie mają tak ogromna wiedzę na temat internetu i funkcjonowania w wirtualnym świecie. Warto aby przedstawiciele szkół stali się animatorami działań w zakresie bezpieczeństwa w Sieci wśród swoich rówieśników jak i twórcami inicjatyw, w tym zakresie, w swoich szkołach. Dzieląc się wiedzą sprawią, że użytkownicy będą bezpieczniejsi w sieci i dobrze będą potrafili wykorzystać zgromadzoną tam wiedzę.

Oto wyniki XI Międzyszkolnego Festiwalu Zdrowia:

I miejsce – SP NR 16

II miejsce – SP NR 5

III miejsce – SP NR 13

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy naszym  sponsorom za ufundowanie nagród: Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr16, firmie „MMJ” z Siemianowic Śląskich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach.

Zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy: Beata Górecka Sobko oraz Agnieszka Witaszczyk

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII ZAPRASZAMY