Najlepsze Jasełka w mieście :)

Najlepsze Jasełka w mieście :)

12 stycznia w Siemianowickim Centrum Kultury-Bytków odbył się VI Przegląd Zespołów Jasełkowych. Występom przyglądała się licznie zgromadzona publiczność oraz jury, w skład którego weszli: Katarzyna Bała – aktorka Teatru Dzieci Zagłębia, ksiądz Tomasz Kopczyk – proboszcz parafii Ducha Świętego na Bytkowie oraz Karolina Gera – dział imprez SCK.  Jury postanowiło nagrodzić nas pierwszą nagrodą. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i dziadkom za wsparcie, piękne stroje, czas i serce włożone w występy.

Wioleta Wanot

Karolina Kaczmarczyk

zdjęcia pochodzą z serwisu Puls miasta