sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

KLASA VI JUŻ PO SPRAWDZIANIE!

KLASA VI JUŻ PO SPRAWDZIANIE

We wtorek 5 kwietnia uczniowie klasy szóstej zdawali swój pierwszy w życiu egzamin - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. Składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, a druga oceniała znajomość języka obcego.  Na napisanie obu testów uczniowie mieli łącznie 125 minut. 

W tym  roku do sprawdzianu przystąpiło 20 naszych uczniów. Twierdzą, że zadania zawarte w arkuszach nie były trudne. Wyniki zostaną ogłoszone 27 maja. Życzymy, aby były stuprocentowe!