UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

W piątek 24 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2015/2016, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciel i licznie przybyli rodzice. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum przedstawili krótki program artystyczny, w którym podziękowali nauczycielom za ich trud i pracę włożoną w ich edukację i wychowanie. Po nich głos zabrali przedstawiciele klas młodszych, którzy żegnając pięknymi słowami swoich starszych kolegów, wręczyli im drobne upominki, na zakończenie pewnego etapu w ich życiu. Po programie artystycznym głos zabrała Pani Dyrektor Natalia Popczyk. Wraz z wychowawcami wręczyła ona świadectwa z wyróżnieniem uczniom i listy gratulacyjne ich rodzicom. Upominki w postaci tabletów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali tytuł najlepszych absolwentów. W tym roku byli to Jagoda Peczyńska w szkole podstawowej i Artur Rabenda w gimnazjum. Statuetki, pamiątkowe dyplomy i tytuł Ucznia Fair Play otrzymali Jakub Kłosowski z klasy VI i Agata Bujoczek z klasy III gimnazjum. Po pani dyrektor głos zabrali jeszcze nauczyciele wychowania fizycznego, którzy tradycyjnie wręczają wybranym absolwentom dyplomy i pamiątkowe puchary za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.