NASI GIMNAZJALIŚCI NA SPOTKANIU Z WŁADZAMI MIASTA

 

NASI GIMNAZJALIŚCI NA SPOTKANIU Z WŁADZAMI MIASTA

 

W poniedziałek 19 września grupa naszych gimnazjalistów wybrała się na spotkanie z Panem Prezydentem Rafałem Piechem i innymi przedstawicielami władz miasta. Spotkanie, a właściwie zajęcia warsztatowe, odbyły się w michałkowickim Zameczku. Celem zajęć było wyznaczenie kierunków działań do pracy nad tworzoną właśnie Strategią Rozwoju Miasta do roku 2030. Każdy z uczestników warsztatów miał za zadanie wskazać  kluczowe atuty i bariery związane z rozwojem społecznym i gospodarczym Miasta. Kolejnym etapem było określenie działań i projektów najbardziej pożądanych do realizacji w horyzoncie strategicznym. Młodzi ludzie wiele uwagi poświęcili  rynkowi pracy i edukacji, w szczególności jej profilom kształcenia i jakości nauczania. Kolejnym ważnym tematem dla młodzieży było mieszkalnictwo z różnymi propozycjami jego rozwinięcia i poszerzenia oferty dla młodych ludzi.