DRUGIE MIEJSCE W KONKURSIE BARWY WOLONTARIATU

 

DRUGIE MIEJSCE W KONKURSIE BARWY WOLONTARIATU

 

"Bądź takim, jakim chciałbyś, by inni byli dla ciebie"- to myśl przewodnia Gali Siemianowickie Barwy Wolontariatu, która odbyła się 30 listopada 2016 roku w Parku Tradycji. Gala była podsumowaniem ogłoszonego w listopadzie konkursu,, w którym udział wzięli również wolontariusze działający w naszej szkole.

Oficjalnie galę otworzył Pan Prezydent Rafał Piech, który wyraził dumę i radość z faktu że w mieście jest tak dużo młodych ludzi, którzy potrafią w sposób bezinteresowny zaangażować się w działania niosące pomoc potrzebującym. Wysłuchaliśmy również prelekcji na temat wolontariatu senioralnego wygłoszonej przez Pełnomocnik ds Rodziny Danutę Sobczyk oraz prelekcji „Bezpieczny- widoczny” przygotowanej przez podkomisarz Tatianę Lukoszek. Punktem kulminacyjnym gali było wręczenie przez Pana Prezydenta oraz jego zastępcę Panią Annę Zasadę Chorab pamiątkowych dyplomów i statuetek dla nagrodzonych w konkursie wolontariuszy. Miło nam poinformować, że w kategorii Kluby Wolontariuszy nasza szkoła zajęła drugie miejsce, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem a jednocześnie motywacją do dalszych działań na tej płaszczyźnie.