sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA

Pragniemy Państwa poinformować, że od zeszłego roku szkolnego w naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Większość rodziców i uczniów z zadowoleniem korzystała z rozszerzonego dostępu do kont e-dziennika. Zachęcamy i w tym roku szkolnym do zakupu dostępu do rozszerzonego konta. Co należy zrobić:
 Aby uzyskać dostęp do dziennika, należy wykupić abonament. Cena rocznego abonamentu to 22, 00 zł. W przypadku, gdy mają Państwo większą liczbę dzieci, abonament kosztuje 35 zł za wszystkie dzieci. Jest to cena promocyjna obowiązująca do 31 października 2014 roku.
Wpłat należy dokonywać u wychowawcy.
 Gdyby jakiś rodzic zdecydował się na opłacenie abonamentu później, oczywiście jest to możliwe. Jednak abonament będzie wynosił wtedy odpowiednio 25,00 i 38,00.
Po zebraniu pieniędzy szkoła prześle wpłatę na konto firmy LIBRUS, która prowadzi dziennik. Następnie otrzymacie Państwo loginy do kont rodzica i ucznia.
Loginy muszą osobiście odebrać rodzice w sekretariacie szkoły.
Rodzice i uczniowie, którzy w zeszłym roku korzystali z kont mają ten sam login i hasło.Muszą jedynie wnieść ponownie opłatę za kolejny rok korzystania.
Jakie są korzyści z posiadania konta:
· możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
· stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
· szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
 · elektroniczne usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie dziecka.

DECYZJA NALEŻY DO PAŃSTWA. SERDECZNIE ZACHĘCAMY

DO SKORZYSTANIA  Z OFERTY