JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL ZDROWIA

JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL ZDROWIA

W dniu 26 listopada br. w nasze szkole odbył się X Międzyszkolny Festiwal Zdrowia.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły uczniów klas szóstych: SP 1, SP 3, SP 6, SP 13 oraz SP16. Drużyny z poszczególnych szkół uczestniczyły w konkurencjach dotyczących zagadnienia: „Zdrowo i ekologicznie”. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat produkcji żywności ekologicznej, symboli na etykietach, zasad racjonalnego odżywiania, szkodliwych tłuszczy trans jak i piramidy zdrowego żywienia. Prezentowali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne na temat: „Glukoza – paliwo niezbędne do życia jak i bomba
z opóźnionym zapłonem”.
Teoretyczną wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, drużyny miały okazję zaprezentować podczas zadania praktycznego przygotowując zdrowy i kolorowy talerz produktów żywnościowych z uzasadnieniem jakie składniki odżywcze zawierają.

Wszystkie zespoły prezentowały wysoki poziom wiedzy, gratulujemy zwycięskim drużynom.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13,

drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 16,

trzecie miejsce zostało przyznane uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Za współorganizację konkursu serdecznie dziękujemy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Katowic oraz sponsorowi nagród Firmie MMJ z Siemianowic Śląskich jak również Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16.