sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE UCZNIÓW KLASY VIII

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klasy VIII,

zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN od dnia 25.05 do 07.06  na terenie naszej szkoły odbywać się będą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz będzie możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z przesłanym przez e – dziennik harmonogramem. Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny ujęty w Procedurze Bezpieczeństwa  COVID – 19.  

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SZKOŁY NA TERENIE PLACÓWKI

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 25.05.2020 DO 01.06.2020 ZAWIESZA SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-III, TAKŻE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM.

WSZYSTKIE W/W ZAJĘCIA REALIZOWANE BĘDĄ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

PONIŻEJ ZAŁĄCZONO ZARZĄDZENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ:

 

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH DO 22.05.2020

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

KONKURS „Dbajmy o siebie i innych w czasie pandemii”.

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Dbajmy o siebie i innych w czasie pandemii”.

Organizatorem konkursu jest Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko a patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech.

Konkurs jest skierowany do dzieci i obejmuje dwie kategorie wiekowe:

  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • uczniów klas podstawowych od I do IV

Zapraszamy do udziału

Szczegóły:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A4, ilustrującej hasło konkursowe i zawierającej elementy zgodne z treścią hasła konkursu. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę umieszczoną na jej odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę placówki i klasę, a także imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna. Jedna praca należy do jednego autora.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich oraz Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Nagrody konkursowe w postaci dyplomów i nagród rzeczowych otrzymają laureaci konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w każdej z dwu powyższych kategorii wiekowych.

Termin składania prac: 20 maja 2020 r.

Sposób składania prac:

  • elektronicznie, wysyłając zdjęcie pracy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą, wysyłając przesyłkę z pracą na adres Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 maja 2020 r. O wynikach zostaną telefonicznie powiadomieni opiekunowie uczestników konkursu.