sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Dzieci i młodzież z ASD to różnorodna grupa pod względem funkcjonowania społecznego i intelektualnego. Nie ma zatem sztywnych ram i schematów postępowania, jednak brak indywidualizacji edukacji może spowodować stagnację rozwojową, a nawet regres.

Uczniowie z ASD realizują swój obowiązek szkolny na różne sposoby - szkoły specjalne, klasy integracyjne, szkoły ogólnodostępne, formy indywidualnego nauczania. Placówki oświatowe zobligowane są do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania im wsparcia.