Godziny dyżurów

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I LOGOPEDY SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

PSYCHOLOG

DORADCA ZAWODOWY

PEDAGOG SZKOLNY

LOGOPEDA

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 8:45 REWALIDACJA

8:45 – 14:45

14:45 – 15:45 REWALIDACJA

8:55 – 15:30

 

8:00 – 9:40

12:50 – 13:35

13:50 – 14:35 REWALIDACJA

WTOREK

8:45 – 12:45

12:50 – 14:35

14.40 – 15.40 REWALIDACJA

8:00 – 8:45

10:00 – 11:30

12:50 – 13:35

ŚRODA

12:45 – 14:45

14:45 – 15:15 REWALIDACJA

8:00 – 8:45

8:45 – 9:45 REWALIDACJA

9:50 – 13:35

8:00 – 8:45

10:00 – 11:00 REWALIDACJA

12:50 – 13:35

CZWARTEK

8.45 – 11.00


7:50 - 8:50 REWALIDACJA

8:55 – 13.35

8:00 – 8:45

10:00 – 11:00 REWALIDACJA

PIĄTEK

8.00 – 11.45

11.45 – 12.45 REWALIDACJA

12:45 – 14:45


8:00 – 10:30
8:00 – 8:45