sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem do którego przystępuje nasza szkoła.

W  drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012 realizujemy w naszej szkole projekt Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jego celem jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W ramach projektu finansowane są w naszej szkole zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją  indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych. Są to :

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także  zagrożonych ryzykiem dysleksji.    30h – 8 uczniów,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych. 30 h – 8 uczniów,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.    30h – 22 uczniów,

- zajęcia logopedyczne dla uczniów zaburzeniami rozwoju mowy. 30h – 4 uczniów.