sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

WYJAZD DO EC1 W ŁODZI

W czwartek 03. 11. uczniowie klas IV i VI udali się na wycieczkę naukową do EC1 w Łodzi.  Wycieczka była organizowana w ramach zajęć SmartLaby.

W Centrum Nauki i Techniki uczniowie odwiedzili kino sferyczne, w którym zapoznali się z gwiazdozbiorami nieba jesiennego. Byli na bardzo ciekawym wykładzie odnośnie niezwykłych miejsc na świecie, oraz poprzez zabawę odkrywali zagadki elektryczności, magnetyzmu, grawitacji i wiele innych tajników fizyki.

Wycieczka była bardzo interesująca i na pewno wiele się na niej nauczyliśmy.

Irena Kuzior

Czytaj więcej: WYJAZD DO EC1 W ŁODZI

UCZESTNICY SMARTLAB-ÓW W EC1

 

W dniu 20.09 uczniowie klas 5 biorący udział w zajęciach w ramach projektu unijnego Siemianowice SmartLaby uczestniczyli w wycieczce do Centrum  Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od prelekcji pod tytułem "Groźne oblicza pogody", podczas której nasi uczniowie mogli dowiedzieć się jak na przekroju kilkudziesięciu lat zmienił się klimat na Ziemi oraz jaki jest wpływ człowieka na globalne ocieplenie. Po prelekcji przystąpiliśmy do zwiedzania wystaw tematycznych: „Przetwarzanie energii”, „Rozwój wiedzy i cywilizacji”,  „Mikroświat – makroświat” oraz mieliśmy możliwość przeprowadzenia rozmaitych eksperymentów i doświadczeń z różnych dziedzin fizyki. Na zakończenie, w kinie sferycznym, uczestniczyliśmy w prezentacji dotyczącej obserwacji kosmosu i tego jak starożytni podróżnicy wykorzystywali gwiazdy do nawigacji. 

Krzysztof Ślęzak

Czytaj więcej: UCZESTNICY SMARTLAB-ÓW W EC1

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1

 

 

W dniu 03.06. uczniowie klas 8 i 7 biorący udział w zajęciach w ramach projektu unijnego Siemianowice SmartLaby  uczestniczyli w wycieczce do Centrum  Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. W dawnym budynku pierwszej elektrowni w Łodzi zostało utworzone centrum, w którym mieszczą się interaktywne wystawy: „Przetwarzanie energii”, „Rozwój wiedzy i cywilizacji”,  „Mikroświat – makroświat”. Eksponaty historyczne, współczesne symulatory, gry komputerowe — wszystko to pozwoliło uczniom prześledzić nie tylko historię tego wyjątkowego miejsca, ale i zapoznać się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu. Na koniec wycieczki uczniowie udali się do planetarium, w  którym odbył się seans na temat „Podbój kosmosu”.  

  

SIEMIANOWICKIE SMARTLABY

NAZWA PROJEKTU:

Siemianowickie SmartLaby

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 914 544,16 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 823 089,74 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 777 362,53 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu będą działania skierowane na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów klas 4-8 w pięciu siemianowickich szkołach podstawowych. Grupę docelową projektu stanowią zarówno uczniowie/uczennice, jak i nauczyciele/nauczycielki.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- zastosowanie kreatywnych i innowacyjnych metod nauczania

- utworzenie nowoczesnych pracowni SmartLAB i doposażenie istniejących pracowni przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

- realizację zajęć wyrównujących dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

- realizację zajęć rozwijających metodą eksperymentu dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce,

- dokształcenie nauczycieli/nauczycielek z zakresu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy edukacyjnych i technologii TIK

 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie pracowni SmartLAB, wyposażonych w innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w nowoczesne pomoce naukowe. Dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zaplanowano zajęcia wyrównawcze rozbudzające ciekawość poprzez wykorzystanie zakupionego wyposażenia a dla najzdolniejszych uczniów zajęcia rozwijające w pracowniach SmartLAB.

Zaplanowano również szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

PLANOWANY EFEKT:

Rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności wśród 578 (312K/266M) uczniów i uczennic w pięciu siemianowickich szkołach podstawowych tj. SP 1, SP 4, SP 8, SP 9 i SP16 w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

PROGRAMOWANIE NA SMARTLABACH

Od początku roku szkolnego nasi uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Siemianowickie SmartLaby". Za nami pierwszy etap zajęć rozwijających kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia poprzez naukę programowania. Uczniowie z wykorzystaniem środowiska Scratch stworzyli grę logiczną, której celem było pokonanie labiryntu i dotarcie do wyjścia po zebraniu wszystkich wymaganych elementów. Zadanie wcale nie było proste, musieliśmy najpierw przygotować planszę, zaplanować trasę, przeszkody oraz bohaterów gry, a następnie wszystko odpowiednio zaprogramować. Z efektami możecie zmierzyć się tutaj >>> https://scratch.mit.edu/projects/663868744 

Aktualnie na naszych zajęciach poznajemy działanie i możliwości płytek Micro:bit, zaprogramowaliśmy już sygnalizację świetlną, a przed nami testy kolejnych czujników i rozszerzeń. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do naszych zajęć to zapraszamy. 

MATEMATYKA UCZY I BAWI NAS – SIEMIANOWICKIE SMARTLABY

 

Prowadzone od początku roku szkolnego dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach IV w ramach realizacji projektu ”Siemianowice SmartLaby” służą rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia oraz aktywności matematycznej uczniów. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijają swoje zdolności, podejmują wysiłki doprowadzenia do końca podjętych działań, a przede wszystkim korzystają ze swojej wyobraźni i rozwijają ją. Dzięki wykorzystaniu na zajęciach technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod - matematyka stała się dla nich bardziej przyjazna.

Zadania realizowane w formie zabaw i gier dydaktycznych są dla dzieci źródłem osiągania sukcesów, umożliwiają bowiem zdobywanie wiedzy i kształtowanie takich umiejętności jak: myślenie, kojarzenie, wytrwałość i cierpliwość.  Uczestnicy projektu w wielu przypadkach osiągali z czasem lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki – oby tak dalej:-)

Czytaj więcej: MATEMATYKA UCZY I BAWI NAS – SIEMIANOWICKIE SMARTLABY

SMARTLABY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE

Siemianowickie SmartLaby - zajęcia  rozwijające  biologiczno - chemiczne  prowadzone są w celu rozbudzania ciekawości uczniów, motywowania do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Uczniowie, uczestniczący  w nich  mogą w sposób praktyczny odkryć wiele zjawisk, dzięki którym łatwiej zrozumieć łatwe jak i te trudniejsze zagadnienia.

Pogłębianie wiedzy biologicznej i chemicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.

Zajęcia te zostały tak skonstruowane, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.

Realizacja programu jest ukierunkowana na rozwój zainteresowań poznawczych uczniów oraz umiejętności obserwowania środowiska, zachodzących w nim zmian, pozyskiwania i gromadzenia o nim informacji.

Głównym celem zajęć  jest rozwijanie postaw badawczych uczniów poprzez projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń.

Czytaj więcej: SMARTLABY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE