sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

MATEMATYKA UCZY I BAWI NAS – SIEMIANOWICKIE SMARTLABY

 

Prowadzone od początku roku szkolnego dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach IV w ramach realizacji projektu ”Siemianowice SmartLaby” służą rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia oraz aktywności matematycznej uczniów. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijają swoje zdolności, podejmują wysiłki doprowadzenia do końca podjętych działań, a przede wszystkim korzystają ze swojej wyobraźni i rozwijają ją. Dzięki wykorzystaniu na zajęciach technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod - matematyka stała się dla nich bardziej przyjazna.

Zadania realizowane w formie zabaw i gier dydaktycznych są dla dzieci źródłem osiągania sukcesów, umożliwiają bowiem zdobywanie wiedzy i kształtowanie takich umiejętności jak: myślenie, kojarzenie, wytrwałość i cierpliwość.  Uczestnicy projektu w wielu przypadkach osiągali z czasem lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki – oby tak dalej:-)