sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

MŁODZI PRZYRODNICY

MŁODZI PRZYRODNICY

 

W ramach programu „Szkoła Harmonijnego  Rozwoju” grupa 12 uczniów klasy IV uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje przyrodnicze.  Poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i form pracy dostosowanych do stylów uczenia się, pozytywne wzmocnienia i uświadomienie dzieciom mocnych stron i zalet, łatwiej będzie im przyswajać wiedzę i porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi, a także wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Treści realizowane na zajęciach obejmują następujące działy : kartografia, właściwości ciał fizycznych, świat pod mikroskopem, organizmy wokół nas, stan czystości najbliższego środowiska, rozpoznawanie skał i minerałów, zjawiska pogodowe.