sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

INFORMATYCY

INFORMATYCY

Głównym założeniem zajęć prowadzonych dla uczniów klasy IV jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dostosowanych do indywidualnych preferencji w zakresie stylu uczenia się każdego dziecka. Program wykracza poza podstawę programową i ma na celu zastosowanie nowych technologii informacyjnych w procesie uczenia się. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych programów i narzędzi multimedialnych, a także odnajdywania się w nowym społeczeństwie informacyjnym. Efektem końcowym będzie przedstawienie zdobytych umiejętności w postaci samodzielnie stworzonej strony internetowej.

Zobacz zdjęcia z naszych zajęć >>> GALERIA

Więcej informacji na naszej stronie WWW >>> ZOBACZ