sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

MATEMATYCY

MATEMATYCY

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i dydaktyczno – wyrównawcze w ramach projektu „Szkoła Harmonijnego Rozwoju” przeznaczone są dla uczniów klasy IV. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć,  dostosowanych do indywidualnych preferencji w zakresie stylu uczenia się każdego dziecka: kinestetycy, wzrokowcy i  słuchowcy. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się:

- efektywnego współdziałania w zespole, planowania,

- organizowania i oceniania własnej nauki,

- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

- odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,

- rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań.

Poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i form pracy dostosowanych do stylów uczenia, pozytywnych wzmocnień i uświadomienie dziecku mocnych stron i zalet, łatwiej będzie mu przyswajać wiedzę i porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi.