PRZYRODNICY BADAJĄ

PRZYRODNICY BADAJĄ...

Młodzi przyrodnicy w trakcie zajęć badają najbliższe środowisko. Prostymi metodami starają się określić stan środowiska naturalnego: poziom hałasu, czystość powietrza, stopień zniszczenia gleby oraz stopień przekształcenia środowiska przez człowieka.