sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

MATEMATYCY

MATEMATYCY

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i dydaktyczno – wyrównawcze w ramach projektu „Szkoła Harmonijnego Rozwoju” przeznaczone są dla uczniów klasy IV. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć,  dostosowanych do indywidualnych preferencji w zakresie stylu uczenia się każdego dziecka: kinestetycy, wzrokowcy i  słuchowcy. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się:

Czytaj więcej: MATEMATYCY

INFORMATYCY

INFORMATYCY

Głównym założeniem zajęć prowadzonych dla uczniów klasy IV jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dostosowanych do indywidualnych preferencji w zakresie stylu uczenia się każdego dziecka. Program wykracza poza podstawę programową i ma na celu zastosowanie nowych technologii informacyjnych w procesie uczenia się. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych programów i narzędzi multimedialnych, a także odnajdywania się w nowym społeczeństwie informacyjnym. Efektem końcowym będzie przedstawienie zdobytych umiejętności w postaci samodzielnie stworzonej strony internetowej.

Zobacz zdjęcia z naszych zajęć >>> GALERIA

Więcej informacji na naszej stronie WWW >>> ZOBACZ

ANGLIŚCI

 

Program zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła Harmonijnego Rozwoju” przeznaczony jest dla uczniów klasy IV. W zajęciach bierze udział 18 uczniów w grupach kinestetyków, wzrokowców i słuchowców.

Czytaj więcej: ANGLIŚCI

MŁODZI PRZYRODNICY

MŁODZI PRZYRODNICY

 

W ramach programu „Szkoła Harmonijnego  Rozwoju” grupa 12 uczniów klasy IV uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje przyrodnicze.  Poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i form pracy dostosowanych do stylów uczenia się, pozytywne wzmocnienia i uświadomienie dzieciom mocnych stron i zalet, łatwiej będzie im przyswajać wiedzę i porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi, a także wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Treści realizowane na zajęciach obejmują następujące działy : kartografia, właściwości ciał fizycznych, świat pod mikroskopem, organizmy wokół nas, stan czystości najbliższego środowiska, rozpoznawanie skał i minerałów, zjawiska pogodowe.

SHR PED.PSYCH

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNE

W RAMACH SZKOŁY HARMONIJNEGO ROZWOJU

 

Uczniowie klas III naszej szkoły uczestniczą w projekcie : Szkoła harmonijnego rozwoju, który realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Czytaj więcej: SHR PED.PSYCH