ZDALNA SZKOŁA

 

 

 „Zdalna szkoła+” to kolejny program ogłoszony w związku z zagrożeniem epidemicznym organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nasze miasto przystąpiło do konkursu i uzyskało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.  Dzięki sprawnej organizacji  i minimum formalności  przy realizacji programu, uczniowie naszej szkoły, którzy borykali się z brakiem możliwości technicznych,  mogli w pełni uczestniczyć w nauce zdalnej. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.