sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Stołówka - informacje

 

OPŁATA ZA OBIAD W MIESIĄCU LUTYM  WYNOSI 50,00 ZŁ- termin płatności do 25.01.2022r.

 

 

Numer konta: ING Bank Śląski 79 1050 1357 1000 0022 6701 6299

Tytuł wpłaty: obiady za miesiąc......... imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

 

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz o terminowość wpłat. Przypominamy, że zgodnie z w przypadku nieobecności dziecka w szkole, jest możliwość odliczenia należności za obiady.

Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą i powodująca nieobecność powyżej dwóch dni należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w świetlicy lub w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 32 220 14 80 , w ciągu dwóch pierwszych dni. Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w terminie opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od kwoty w następnym miesiącu. Nie dotyczy to jednak pierwszych dwóch dni absencji chorobowej. Jedno i dwudniowe nieobecności nie podlegają odliczeniu.

Obiady są wydawane od 12.00 do 14.00 według ustalonego grafiku, który opublikujemy w inny terminie.