sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Stołówka - informacje

 

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE OBIADY W SZKOLE RUSZAJĄ OD 12.09.2022

CENA ZA OBIAD W TYM ROKU WYNOSI 6,00 ZŁ

 

UMOWA NA OBIADYDO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W ŚWIETLICY 

 

 

Opłatę miesięczną należy wpłacić do 25 dnia każdego miesiąca /np. za wrzesień do 25 września/ na konto szkoły ING Bank Śląski 79 1050 1357 1000 0022 6701 6299   Tytuł wpłaty: obiady za miesiąc......... imię i nazwisko ucznia, klasa  Od nieterminowych opłat naliczane będą odsetki.

Wyjątek stanowi opłata za grudzień – do 15 grudnia 2022. Datą wpłaty jest data wpływu na konto szkoły.                               

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz o terminowość wpłat. Przypominamy, że zgodnie z w przypadku nieobecności dziecka w szkole, jest możliwość odliczenia należności za obiady.

Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą i powodująca nieobecność powyżej dwóch dni należy zgłosić przez   e-dziennik ( do intendenta), telefonicznie pod numerem telefonu 32 220 14 80 lub w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch pierwszych dni. Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w terminie opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od kwoty w następnym miesiącu. Nie dotyczy to jednak pierwszych dwóch dni absencji chorobowej. Jedno i dwudniowe nieobecności nie podlegają odliczeniu.