sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Kadra

Struktura organizacyjna:

 

Beata Górecka Sobko  – dyrektor

  

Krzysztof Ślęzak – wicedyrektor

Joanna Mozdzen – główna księgowa

Anna Ledwoń – sekretarz szkoły

Justyna Mazur – sekretarka

Strzelczyk Paulina - intendent

 


 RADA PEDAGOGICZNA:

Adler Krzysztof - nauczyciel religii (sala 17 C)

Bednarczyk Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 105 D)

Białas Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (sala 208 D)

Bieck - Kociszewska Maja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (sala 207 D)

Bober Barbara - wychowawca świetlicy

Brzeziak Lucyna - nauczyciel plastyki (sala 16 C)

Deptuła Agnieszka - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 5 D)

Dera-Nieć Izabela- nauczyciel języka angielskiego 

Dębowska Beata - logopeda (sala 5 A)

Doering Marzena - nauczyciel historii i wos-u (sala 9 B)

Gamza Alicja - nauczyciel języka angielskiego (sala 14 C)

Górecka - Sobko Beata - nauczyciel techniki (sala 8 B)

Jadwiszczok Katarzyna – psycholog szkolny, surdopedagog, doradca zawodowy (sala 10 C)

Jankowska Barbara - wychowawca świetlicy

Kaczmarczyk Karolina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego (sala 107 D)

Kopiec Katarzyna - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Krajewska Lidia - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 105 D)

Kuzior Irena - nauczyciel geografii i przyrody (sala 13B)

Lazar Angelika - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 5 D)

Lichosik Katarzyna- nauczyciel języka polskiego (sala 10 c)

Łatacz Elżbieta - wychowawca świetlicy 

Michalak Karolina - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 6 D)

Micke Beata  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy (sala 2 B)

Milewska Agnieszka - pedagog szkolny/ pedagog specjalny (sala 1 E)

Nowatkowska-Waluga Anna - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (sala 1 C)

Nowicka Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 108 D)

Pachoń- Kapusta Anna - nauczyciel języka angielskiego (sala 13 C)

Peczyńska Aleksandra - nauczyciel wychowania fizycznego (sala 22E)

Pasek Agata - nauczyciel chemii i matematyki (sala 6 C)

Pogan Jolanta - nauczyciel języka polskiego (sala 10 C)

Pawłowska Aleksandra - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 6 D)

Puchała Elżbieta - nauczyciel matematyki (sala 8 C)

Respondek Beata - nauczyciel informatyki (sala 19 C)

Skoczowska Agnieszka - nauczyciel bibliotekarz (sala 3 C)

Skóra- Kolek Aneta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (sala 205 D)

Siemdaj Mirela - nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Słabicka Grażyna  - nauczyciel fizyki, matematyki (sala 1 C)

Sokołowska Katarzyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 106 D)

Ślęzak Anna -  nauczyciel wychowania fizycznego, tyflopedagog

Ślęzak Krzysztof - nauczyciel informatyki (sala 19 C)

Wanot  Wioletta - nauczyciel muzyki, religii (sala 16 C)

Wiklik Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (sala 9 A)

Wilczyńska Małgorzata - nauczyciel języka polskiego (sala 9 C)

Wróbel Marta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (sala 206 D)

Zaleś Katarzyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego (sala 106 D)

Zdeb Agnieszka - nauczyciel języka hiszpańskiego (sala 10 B)