sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Dokumenty wewnątrzszkolne - archiwum

Dokumenty wewnątrzszkolne

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 (.pdf)

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 (.pdf)

PLAN PRACY SZKOŁY (.pdf)

PLAN PROMOCJI SZKOŁY (.pdf)

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM (.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS GIMNAZJALNYCH (.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV-VII SP(.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III SP (.pdf)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA (.pdf)

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH (.pdf)

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ RELIGII (.pdf)

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO GRUP NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO (.pdf)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (.pdf)

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA (.pdf)

PROCEDURA WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO (.pdf)

PROCEDURA DOTYCZĄCA STROJU I WYGLĄDU UCZNIA (.pdf)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN WEJŚCIA NA TEREN SZKOŁY (.pdf)

REGULAMIN WYCIECZEK (.pdf)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W SP16 (.pdf)

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO (.pdf)

ZASADY ZACHOWANIA PUNKTOWEGO (.pdf)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU "WZOROWY UCZEŃ" (.pdf)

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW (.pdf)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (.pdf)

REGULAMIN ŚWIETLICY (.pdf)

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ (.pdf)

REGULAMIN LEKCJI ON-LINE (.pdf)

 

-->