PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

W związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia pandemią COVID-19, na terenie szkoły od dnia 01.09.2021 r. wprowadzone zostają poniższe zasady bezpieczeństwa:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 

ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE: