WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

We wtorek 24 kwietnia uczniowie klasy II i III gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z dziennikarzem Wojciechem Kempą. Dziennikarz, posiłkując się filmami oraz zdjęciami, opowiadał o swoim pobycie w objętej konfliktem zbrojnym Syrii.

MD