Nie lękajcie się!

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

26 października obejrzeliśmy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez grupę uczniów z klasy szóstej. Występujący przybliżyli nam sylwetkę i twórczość poetycką Jana Pawła II.


Na nowo usłyszeliśmy wołanie: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła”. Wysłuchaliśmy pięknych recytacji w wykonaniu Anny Rurki, Wiktorii Miszczyk, Julii Wnorowskiej, Pawła Bubały i Marcina Baranowskiego. Na tle muzyki Fryderyka Chopina Dominik Wałek przypomniał znany wiersz Karola Wojtyły pt. „Myśląc Ojczyzna”…

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,

Która ze mnie przebiega ku innym,

Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas.

 

Recytacja - przeplatana śpiewem szkolnego chórku - połączyła zgromadzonych we wspólnym wołaniu: „Abba - Ojcze”.

Oprac.: siostra Radosława