LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SP NR 16 IM. B. PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022