Zadania wg harmonogramu:

1. Stworzenie jednolitych zasad indywidualizacji zadań domowych dla uczniów w danej klasie z uwzględnieniem uczniów słabych i zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
2. Ustalenie częstotliwości zadawania prac domowych.


Zadania te odnoszą się do celu szczegółowego - Zorganizowanie ścisłej współpracy nauczycieli uczących w danej klasie.