W zespołach przedmiotowych został zrealizowany cel:  Aktywizowanie uczniów do inicjatywy własnej.


W ramach tego celu wyszczególniono dwa zadania:

1. zaplanowanie wspólnych działań mających na celu zainspirowanie uczniów do pracy domowej, np. wystawa, spektakl teatralny

2. zaproponowanie sposobów rozwijania u uczniów kreatywności i spontaniczności.

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu: