Zadania dotyczyły reagowania na bieżące trudności dydaktyczne uczniów i wiązały się z opracowaniem  sposobów na zredukowanie stresu uczniów oraz zasad pomocy koleżeńskie. 

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu: