Weryfikowanie efektów podejmowanych działań w ramach programu - przykładowe sposoby wypracowane przez zespół Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu: