Zorganizowanie ścisłej współpracy nauczycieli uczących w danej klasie - zaplanowanie pomysłów na interdyscyplinarne zadania dla uczniów.

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu:

 

Uczenie przez doświadczenie (.pdf)