W miesiącu grudniu wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia wychowawcze na podstawie opracowanego scenariusza - Jak się uczyć, aby się nauczyć?  Po zajęciach zostały przez nich opracowane wnioski dotyczące warunków korzystnych i niekorzystnych, które wpływają na proces uczenia się, dominujących wśród uczniów stylów uczenia się oraz znajomości technik uczenia się. 

Zebrane dane stanowią źródło informacji dla nauczycieli w bezpośredniej pracy z uczniami, zarówno tej stacjonarnej, jak i podczas kształcenia na odległość.  Będą też bazą przy realizacji kolejnych zadań programu.