W miesiącu styczniu w ramach prac Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie nauczyciele opracowali ankiety ewaluacyjne, które zostały przesłane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Na podstawie otrzymanych wyników dokonaliśmy ich opracowania, aby wyciągnąć wnioski z dotychczasowej realizacji programu "Racjonalizacja obciążenia uczniów zdaniami domowymi" oraz wziąć pod uwagę wszystkie sugestie, co do dalszych zadań. 

Ankiety tego typu będą cyklicznie wysyłane do beneficjentów programu, aby stworzyć bazę, która posłuży do końcowej ewaluacji zaplanowanej na koniec przyszłego roku szkolnego.