W miesiącu marcu nauczyciele przygotowywali w zespołach przedmiotowych propozycje projektów interdyscyplinarnych, które następnie będą realizowane przez chętnych uczniów. Projekty takie to jedna z propozycji zadania domowego, która umożliwia połączenie wiedzy i umiejętności z kilku przedmiotów jednocześnie. Dzięki nim uczniowie mogą poznawać różne sposoby analizowania, poszukiwania rozwiązań i zbierania informacji. Dają one możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i w grupie. Efektami uczniowie dzielą się z innymi. Za wykonane zadanie uzyskują oceny z tych przedmiotów, które obejmował realizowany przez nich projekt.