W miesiącu marcu nauczyciele przygotowywali w zespołach przedmiotowych propozycje projektów interdyscyplinarnych, które następnie będą realizowane przez chętnych uczniów. Projekty takie to jedna z propozycji zadania domowego, która umożliwia połączenie wiedzy i umiejętności z kilku przedmiotów jednocześnie. Dzięki nim uczniowie mogą poznawać różne sposoby analizowania, poszukiwania rozwiązań i zbierania informacji. Dają one możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i w grupie. Efektami uczniowie dzielą się z innymi. Za wykonane zadanie uzyskują oceny z tych przedmiotów, które obejmował realizowany przez nich projekt.

 KLASA 1A

 

KLASA 1B

 

 

KLASA 2A

 

 

KLASA 2B

 

 

KLASA 3A

 

 

KLASA 3B

 

 

KLASA 3C

 

 

KLASA 4A

 

 

KLASA 4B

 

 

KLASA 6A

 

 

KLASA 6B

 

KLASA 6C

 

 

KLASA 7A

 

 

KLASA 7B

 

 

KLASA 8A