W miesiącu maju działania Szkoły Promującej Zdrowie skupiły się na pracy szkolnych specjalistów - Pedagoga, Psychologa oraz Specjalistów rewalidacji - ruchowej, tyflopedagogiki i surdopedagogiki. 

Ich codzienne obowiązki polegają bowiem na udzielaniu pomocy i rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów. Szkolni specjaliści organizują w zależności od potrzeb zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe.

Podczas tych zajęć udzielane jest wsparcie w celu przezwyciężania różnorodnych trudności, opanowywania umiejętności oraz budowania u uczniów poczucia własnej wartości.  

Praca w grupach pozwala dodatkowo na kształtowanie właściwych postaw oraz organizowanie w ten sposób pomocy koleżeńskiej.