Podsumowanie działań w roku szkolnym 2020/2021 oraz nowy harmonogram.