Nauczyciele Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie w ramach zaplanowanych działań opracowali scenariusz zajęć wychowawczych, którego celem jest zmotywowanie uczniów do samorozwoju i podjęcia prób samokształcenia. Scenariusz został opracowany adekwatnie do wieku grup docelowych: klas 1-3 i 4-8. Zajęcia pozwolą na zaprezentowanie uczniom zasad dobrej autoprezentacji oraz poprzez dyskusję zachęcą do samodzielnego zdobywania wiedzy. Zajęcia wg opracowanego scenariusza zostaną przeprowadzone we wszystkich klasach przez wychowawców.