W miesiącu listopadzie uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach wychowawczych mających na celu:

  • przekazanie podstawowych informacji na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
  • stworzenie okazji do ćwiczenia przekazywania informacji mową ciała 
  • przekazanie podstawowych informacji na temat autoprezentacji 
  • stworzenie możliwości autoprezentacji  
  • budowanie samoświadomości swojego ciała i kierowanych przez nie komunikatów niewerbalnych 
  • motywowanie do samorozwoju i samokształcenia.

Wychowawcy klas po przeprowadzonych zajęciach dokonali ich analizy i sporządzili wnioski dotyczące preferowanych przez uczniów ćwiczeń z użyciem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sposobu prowadzenia przez nich dyskusji w grupach oraz wyboru lidera, a także używanej przez uczniów argumentacji związanej z korzyściami płynącymi z samorozwoju i samokształcenia.