Od miesiąca grudnia, w każdy piątek, uczniowie nie usłyszą dźwięku szkolnego dzwonka. Inicjatywa "Dni bez dzwonka" ma na celu zapewnienie sprzyjających warunków w szkole, a w szczególności ochronę przed nadmiernym hałasem. Dodatkowo sprzyja ona uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy uczą się też dzięki niej samodzielności i organizacji czasu.